re-integratieproblemen

Reintegratie en ruzie: traject in of ontslag accepteren?

Reintegratie en ruzie: traject in of ontslag accepteren?

De wettelijke reintegratie verplichtingen zijn zonder conflict al complex. Als de arbeidsongeschiktheid dan ook nog samenhangt met een conflict, wordt het voor partijen extra belastend om de verplichte reintegratie te volgen. In de praktijk blijkt dat beide partijen in zo’n geval vaak eigenlijk wel van elkaar af willen. Dat is echter niet zonder meer mogelijk. Welke complicaties daar bij kom ...[Read More]

Loonsanctie voorkomen – 7 tips voor een succesvolle re-integratie

Loonsanctie voorkomen – 7 tips voor een succesvolle re-integratie

Loonsanctie voorkomen – 7 tips voor een succesvolle re-integratie Bij ziekte van een werknemer moet je als werkgever aan allerlei verplichtingen voldoen om te voorkomen dat er (nadat je al twee ziektejaren hebt doorbetaald) ook nog een loonssanctie wordt opgelegd. Een loonsanctie betekent dat de werkgever nog maximaal een jaar langer het loon moet doorbetalen. Dit is een enorme schadepost, z ...[Read More]

Initiatief passende arbeid voor zieke werknemer – een paar handvatten

Initiatief passende arbeid voor zieke werknemer – een paar handvatten

Wat wordt er van werkgever en (de zieke) werknemer verwacht met betrekking tot het vinden van passende arbeid? Het ligt in de eerste plaats op de weg van de werkgever om aan zieke werknemers passende arbeid aan te bieden. De zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan. De werkgever moet een functie aanbieden en zo nodig opdragen. Het enkel attenderen op vacatures of laten kennismaken met ...[Read More]