Heere Advocaten - Voor ondernemers en werknemers

Beëindigingsovereenkomst sluiten? Pas op voor deze 7 valkuilen!

beëindigingsovereenkomst

Soms is het duidelijk dat het dienstverband moet eindigen. Bijvoorbeeld als de relatie tussen werkgever en werknemer ernstig verstoord is en er geen uitzicht is op herstel. De werkgever kan dan naar de rechter stappen. In een ontslagprocedure zal de rechter kijken of een ontbinding van de arbeidsrelatie noodzakelijk is. Ook zal de rechter kijken of het redelijk is om een extra vergoeding of juist ...[Read More]

Reorganisatie: afspiegelingsbeginsel of duurzame inzetbaarheid?

Reorganisatie: afspiegelingsbeginsel of duurzame inzetbaarheid?

Bij een reorganisatie wordt vaak nog steeds een standaard  ontslagprocedure gevoerd bij het UWV. De selectie van de werknemers die ontslagen worden, vindt plaats op basis van het afspiegelingsbeginsel. Hoewel dit het wettelijk uitgangspunt is, leidt dit niet altijd tot een optimale uitkomst. Vaak worden er door het afspiegelingsbeginsel (ook) medewerkers aangewezen die door hun enthousiasme eigenl ...[Read More]

Privacyregels aangescherpt: AVG en de aandachtspunten voor HR

beëindigingsovereenkomst

Veel bedrijven zijn zich aan het voorbereiden op de nieuwe privacywetgeving (AVG) die vanaf 25 mei van dit jaar gaat gelden. Bedrijven die zelf AVG-compliant zijn, eisen dat alle bedrijven waarmee zij samenwerken ook AVG-compliant zijn. Hoe moet je je als HR afdeling voorbereiden op de AVG om boetes te voorkomen? Privacyregels gaan een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven – ook o ...[Read More]

Babise de Laive bij de AVDR

Babise de Laive bij de AVDR

Naast haar reguliere cursussen en webinars legt de Academie voor de Rechtspraktijk regelmatig verrassende verbindingen tussen de advocatuur en culturele organisaties, zoals musea, theater- en dansgezelschappen. In de voorstelling “De advocaat” van de toneelgroep Maastricht werd de aanwezige advocaten ook een spiegel voorgehouden. Onderhoudend en inspirerend!

Ontslag op staande voet onterecht? Kassa!

ontslag op staande voet

Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan een dure grap worden voor een werkgever, zo blijkt maar weer eens in een recente uitspraak. Casus Een werkneemster (een lerares) verscheen na de vakantie zonder enig bericht niet op haar werk. Zij maakte een lange reis. Voor het schoolbestuur was de ongeoorloofde afwezigheid aanleiding voor ontslag op staande voet. De werkneemster stelde echter dat ...[Read More]